Çocukta konuşma gecikmesi

Çocuğun Konuşmayı Öğrenmesine Yardımcı Olacak İpuçları

Çocuğun Konuşmayı Öğrenmesine
Yardımcı Olacak İpuçlarıÇocukların konuşmayı öğrenmesi çok karmaşık bir süreçtir. Bu


aşamada sizin katkınız da çok önemlidir. Bu konuda bazı öneriler
verilebilir:Çocuğunuza konuşmak için zaman ayırın. Onun yaptıkları ya da kendi
yaptıklarınız hakkında sohbet edin.

Onunla konuşurken sıranızı bekleyin; bir şey
söyleyin ve size yanıt vermesine fırsat tanıyın.

Günde en az
bir saat onunla yüz-yüze konuşmak için zaman ayırın.

Odadaki TV
radyo video müzik ve bilgisayar oyunları gibi gereksiz seslerin olmadığı
ortamda iletişimi deneyin.

Az konuşmanın çocuğunuzun sizinle konuşmasını zorlaştıracağını unutmayın.


Konuşurken çocuğunuza bakın ve size dikkat ettiğinden ve dinlediğinden emin
olun.

Çocuğun ifadesinde kullandığı yanlış sözcükleri "yanlış kullandın" gibi uyarmalar
yerine doğru model olarak kısa cümle içinde tekrar etmeniz uygun
olacaktır.

Dilin iletişim için gerekli olduğunu ona hissettirin. İşaretle ya
da nesnenin ismini söylemeye çalışarak bir şey istediği zaman; örneğin
"Süt mü istiyorsun?" gibi yönergelerle ona hem uygun konuşma modeli
olun hem de istediği nesneyi vererek kendisini ödüllendirin.

Çocuğunuzun her
sözcüğü söyleme çabasını övgü ile pekiştirin.

Dil ve Konuşma Problemleri


Ne Tipte Olabilir?

Dil gelişiminde neyin normal olabileceği konusunda çocuktan çocuğa
çok farklılıklar olabilir ve çok az çocuk şemamızdaki aşamaları gösterir.Dil
ve konuşma problemleri pek çok değişik biçimde ortaya çıkar ve
çocuklar bir ya da birkaç problemi eşzamanlı yaşayabilirler. Örneğin; hangi
nedenle olursa olsun gecikmiş problemi olan bir çocukta aynı zamanda
artikülasyon sorunu da kendini gösterecektir. Aşağıda çocuklarda en sık görülen
dil ve konuşma problemleri belirtilmiştir:Dili anlamaya ilişkin problemler

Dili ifade
etmeye ilişkin problemler

Uygun iletişim kurabilme yeteneğinde ilişkin problemler (edimbilim)


Nörojenik kökenli problemler (yapısal)

Artikülasyon / Fonolojik problem

Akıcılık problemi


Ses bozukluğu.

Ne Zaman Yardım İstemeliyim?

Ne zaman yardım isteyeceğiniz konusunda
belirgin bir kural yoktur. Eğer endişeleniyorsanız doktorunuzla konuşmanız gerekecektir.Endişenizin nedeni

şunlar olabilir:Çocuğunuz seslere tepki vermiyorsa.

Siz ve ailenin diğer üyeleri
 


çocuğunuzun ne söylediğini anlamıyorsanız.

Ailenin öyküsünde bir dil ve konuşma
gecikmesi varsa.

Çocuğunuzun dil gelişiminin ve konuşmasının aynı yaştaki çocuklara
göre belirgin olarak geride olduğunu düşünüyorsanız.

Gecikmiş Konuşmanın Nedenleri

Gecikmiş konuşmaya;
disartri serebral palsy ve diğer nörojenik bozukluklar gibi nörolojik Down
sendromu gibi genetik bir problem neden olabilir. Bilinen bir nedene
bağlı olmayan gecikmiş konuşma artikülasyon ya da akıcılık problemleri de
olabilmektedir. Bunların yanında işitme problemleri de gecikmiş konuşmaya neden olabilmektedir.
Birçok çocuk orta kulak iltihabına ilişkin sorunlar yaşayabilir. Ayrıca çocuğunuz
sürekli orta kulak enfeksiyonu çekiyorsa duymasında ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.
Bu da konuşma çabasını olumsuz yönde etkileyecektir.Bu türden belirtilerin
olması durumunda öncelikle bir pediatristin çocuğunuzu görmesi ve gerekirse KBB
ve odyoloji muayenesi yapılmalıdır. Doktorunuz çocuğunuza yardım edilmesi gerektiğini düşünüyorsa
genel gelişimiyle spesifik dil ve konuşma özelliklerinin değerlendirilebileceği varsa üniversitelerin
dil ve konuşma bozuklukları birimlerine yoksa çocuk gelişimi çocuk ruh
sağlığı ya da özel eğitim gibi birimlerine ve özel merkezlere
ulaşabilirsiniz. Çok gereksinim duyulmasına karşın ülkemizde konuşma tedavisiyle ilgilenen kişi
sayısı sınırlıdır. Bu kişilere ulaştıktan sonraki aşama çocuğunuz ve danışmanlık
aldığınız kişi ya da birim arasında düzenli bir terapi programı
yapmak olacaktır. Terapinin süresi ve başarısı problemin tipine ve yanında
eşlik eden diğer gelişimsel-yapısal sorunlara göre değişiklik gösterecektir

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !